Гунсэма (Бичлэгийн дугаар. 41453)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00529 a2200181 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 84бу
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Д
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Дамбаев.Г.Д.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 84бу/Д
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Гунсэма
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэлийн газар Советская Россия
Хэвлэгдсэн он 1983
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 95
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг художественная литература
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Буриатская литературе
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг повесть