Перевод-искусство (Бичлэгийн дугаар. 41387)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00505 a2200169 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 81
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Л-93
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 81/Л-93
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Перевод-искусство
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Советская Россия
Хэвлэгдсэн он 1982
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 128
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг языкознание
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг лингвистика
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг художественый перевод