Предвестник новой эпохи (Бичлэгийн дугаар. 41183)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00548 a2200181 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 65.68
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Д-72
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 65.68/Д-72
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Предвестник новой эпохи
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Советская Россия
Хэвлэгдсэн он 1976
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 112
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг экномика
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг внешняя экономика
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг СЭВ
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг предвестник новой эпохи