Географический атлас/ (Бичлэгийн дугаар. 39461)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00886 a2200265 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.8я6
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Г-35
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.8я6/Г-35
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Географический атлас/
Оролцогчдын тухай мэдээ Редактор Блинова Н.И.;
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 3
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Главное управление геодезии и картографии при совете министров СССР.
Хэвлэгдсэн он 1967
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 198
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар для учителей средней школы
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг атлас мира
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг география
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг карты мира
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Европа
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Азия
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Африка
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Австралия
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Америка
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг СССР