Englishl grammar in use: A self-study reference and practice book for intermediate students (Бичлэгийн дугаар. 3674)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00499 a2200181 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 eng d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 81.2Eng
Зохиогчийн гурван тэмдэгт M-96
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Murphy R.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 81.2Eng/M-96
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Englishl grammar in use: A self-study reference and practice book for intermediate students
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 2
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Америк
Хэвлэгдсэн он 2004
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 350
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг english language
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг english grammar
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг essential grammar in use