Атеизм и религия в современной борьбе идей (Бичлэгийн дугаар. 31592)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00489 a2200169 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 86.16
Зохиогчийн гурван тэмдэгт С-91
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Суярко В.А.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 86.16/С-91
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Атеизм и религия в современной борьбе идей
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Вища школа
Хэвлэгдсэн он 1984
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 80
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг атеизм
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг религия
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг антикоммунизм