Очерки по новой и новейшей истории Китая (Бичлэгийн дугаар. 28205)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00671 a2200193 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 63.3(5)
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Е-91
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Ефимов Г.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 63.3(5)/Е-91
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Очерки по новой и новейшей истории Китая
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 2
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Государственное Издательство Политической литературы
Хэвлэгдсэн он 1951
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 575
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг история Китая
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Китай
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг новейшая история Китая