Историография новой и новейшей истории стран европы и америки . (Бичлэгийн дугаар. 28152)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01163 a2200217 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 63.3(0)3
Зохиогчийн гурван тэмдэгт И-90
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 63.3(0)3/И-90
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Историография новой и новейшей истории стран европы и америки .
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Издательство Московского университета
Хэвлэгдсэн он 1977
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 576
510 ## - CITATION/REFERENCES NOTE
Name of source историография нового времени стран европы и америки
-- Историография новой и новейшей истории стран европы и америки
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг история Европы
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Европа
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Америка
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг история Америки
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг новейшая история
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг историография нового времени стран европы и америки
-- Историография новой и новейшей истории стран европы и америки
Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Зүйлийн төрөл Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Дансны дугаар
2011-09-16НУУТ2011-09-16Ном20206-2-1 НУУТ650.00775
2011-09-16НУУТ2011-09-16Ном20206-2-2 НУУТ650.00776
2011-09-16НУУТ2011-09-16Ном20206-2-3 НУУТ650.00777
2011-09-16НУУТ2011-09-16Ном20206-2-4 НУУТ650.00778
2011-09-16НУУТ2011-09-16Ном20206-2-5 НУУТ650.00779
2011-09-16Эрдэм шинжилгээний фонд2011-09-16Ном20206-3-1 Эрдэм шинжилгээний фонд650.0048963
2011-09-16Эрдэм шинжилгээний фонд2011-09-16Ном20206-3-2 Эрдэм шинжилгээний фонд650.0048964
2011-09-16Эрдэм шинжилгээний фонд2011-09-16Ном20206-3-3 Эрдэм шинжилгээний фонд650.0048965