Историческая география западной Европы в средние века (Бичлэгийн дугаар. 28092)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00631 a2200193 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 63.2
Зохиогчийн гурван тэмдэгт С-17
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Самаркин В.В.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 63.2/С-17
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Историческая география западной Европы в средние века
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Высшая школа
Хэвлэгдсэн он 1976
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 1976
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг история
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг источниковедение
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Западная Европа
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг учебник