История социологии в западной Европе и США (Бичлэгийн дугаар. 27947)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01166 a2200301 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20180827164239.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
020 ## - ISBN
ISBN 5-89123-244-8
022 ## - ISSN
ISSN 5-86225-886-8
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 60.5
Зохиогчийн гурван тэмдэгт И-90
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
Мэдлэгийн ялгаа 6 - Нийгэм
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 60.5 И-90
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр История социологии в западной Европе и США
Бага гарчгийн мэдээ Учебник для вузов
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Г.В.Осипов
-- Л.Г.Ионин
-- В.П.Культыгин
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар М
Хэвлэлийн газар Норма
Хэвлэгдсэн он 1999
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 576
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ С-83150-83151, 85730-85733, НУУТ- 9131, 9132
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Орос хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг социология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг учебник
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг история социология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг США
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг западная Европа
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Огюст Конт и возникновение позитивистской социологии
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Социология Герберта Спенсера
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Психологическая социология конца XIX - начала XX в
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном