Краткий словарь по социологии (Бичлэгийн дугаар. 27945)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00545 a2200157 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 60.5я2
Зохиогчийн гурван тэмдэгт К-78
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 60.5я2/К-78
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Краткий словарь по социологии
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Государственное Издательство Политической литературы
Хэвлэгдсэн он 1988
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 476
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг социология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг словарь
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг социологический словарь