К историй животноводствх и охоты в восточной европе/ (Бичлэгийн дугаар. 27721)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00724 a2200205 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 63.4
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Ц-16
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Цалкин.В.И
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 63.4/Ц-16
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр К историй животноводствх и охоты в восточной европе/
Оролцогчдын тухай мэдээ Редактор Смирнов.А.П;
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Академии наук СССР
Хэвлэгдсэн он 1962
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 130
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг археология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг животноводства
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг охота
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг фауна средневековой прибалтики
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Европа