Хозяйство и общественно-политический строй северной Аравии в XIX-первой трети XX в. (Бичлэгийн дугаар. 27282)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00656 a2200181 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 63.3(0)
Зохиогчийн гурван тэмдэгт П-26
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Першиц А.И.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 63.3(0)/П-26
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Хозяйство и общественно-политический строй северной Аравии в XIX-первой трети XX в.
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Академии наук СССР
Хэвлэгдсэн он 1961
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 220
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг история
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг новая и новейшая история
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Аравия