Атлас мира: Америка. (Бичлэгийн дугаар. 26985)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00580 a2200169 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.8я6
Зохиогчийн гурван тэмдэгт А-92
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.8я6/А-92
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Атлас мира: Америка.
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Главное управление геодезии и картографии при совете министров СССР.
Хэвлэгдсэн он 1983
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 64
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг география
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг атлас мира
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Америка