Атмосферное электричество. (Бичлэгийн дугаар. 26553)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00556 a2200181 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.23
Зохиогчийн гурван тэмдэгт А-92
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.23/А-92
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Атмосферное электричество.
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 20
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Гидрометеорологическое изд-во
Хэвлэгдсэн он 1967
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 114
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геофизика
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физика атмосферы
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг научные труды