Краткий курс палеонтологии (Бичлэгийн дугаар. 26136)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00712 a2200205 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 28.1
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Д-13
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Давиташвили Л.Ш.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 28.1/Д-13
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Краткий курс палеонтологии
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Гос научно-техническое изд-во литературы по геологии и охране недр
Хэвлэгдсэн он 1958
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 544
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг биология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг палеонтология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг палеозоология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг учебник