Минералогический сборник. ¹27. Вып. 2/ (Бичлэгийн дугаар. 26098)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00579 a2200169 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.303
Зохиогчийн гурван тэмдэгт М-61
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.303/М-61
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Минералогический сборник. ¹27. Вып. 2/
Оролцогчдын тухай мэдээ Редактор Лазаренко Е.К.;
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Украйн
Хэвлэлийн газар Вища школа
Хэвлэгдсэн он 1973
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 202
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг минералогия
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг кристаллохимии минералов