Микробиология (Бичлэгийн дугаар. 25997)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00797 a2200277 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20180801114646.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 28.4
Зохиогчийн гурван тэмдэгт П-99
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Пяткин К.Д
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 28.4 П-99
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Микробиология
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 2
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар М
Хэвлэлийн газар Медицина
Хэвлэгдсэн он 1965
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 447
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б-10526, 3177-3181,
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Орос хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг биология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг микробиология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг учебник
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Общая микробиология
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Учение об инфекции и иммунитете
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Специалная микробиология
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном