Курс минералогии/ (Бичлэгийн дугаар. 25888)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00629 a2200205 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.303
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Л-17
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Лазаренко Е.К.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.303/Л-17
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Курс минералогии/
Оролцогчдын тухай мэдээ Редактор Шатрова И.М.;
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Высшая школа
Хэвлэгдсэн он 1963
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 557
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг минералогия
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг учебник
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг оксиды
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг земная кора