Петрография осадочных пород (Бичлэгийн дугаар. 25835)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00714 a2200205 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.303
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Ш-34
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Швецов М.С.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.303/Ш-34
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Петрография осадочных пород
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 3
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Гос научно-техническое изд-во литературы по геологии и охране недр
Хэвлэгдсэн он 1958
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 415
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг минералогия
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг петрография осадочных пород
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг учебник