Теоретические основы и методы поисков и разведки скоплений нефти и газа/ (Бичлэгийн дугаар. 25828)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00716 a2200205 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.325.3
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Т-33
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.325.3/Т-33
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Теоретические основы и методы поисков и разведки скоплений нефти и газа/
Оролцогчдын тухай мэдээ Редактор Бакирова А.А.;
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 2
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Высшая школа
Хэвлэгдсэн он 1976
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 416
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг горлогие полезные ископаемых
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг нефть
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг газ
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг учебник