Минеальные месторождения европы Северо-Западная Европа том 1/ (Бичлэгийн дугаар. 25784)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00723 a2200181 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.325(4)
Зохиогчийн гурван тэмдэгт М-61
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.325(4)/М-61
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Минеальные месторождения европы Северо-Западная Европа том 1/
Оролцогчдын тухай мэдээ Редактор Боуи.С.Х.У, Кволхейма.А, Хэсленма.Х.У;
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Мир
Хэвлэгдсэн он 1982
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 583
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар Даннсы дугаар: Б-2512, 2513
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг минералогия Еврона
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Западная Европа
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг минерольные месторождения