Геологические основы поисков и разведок рудных месторождений/ (Бичлэгийн дугаар. 25743)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00704 a2200193 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.325
Зохиогчийн гурван тэмдэгт С-50
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Смирнов В.И.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.325/С-50
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Геологические основы поисков и разведок рудных месторождений/
Оролцогчдын тухай мэдээ Редактор Максимов А.А.;
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 2
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Московсого университета
Хэвлэгдсэн он 1957
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 587
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геология полезных ископаемых
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг учебник
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Ангилал Зүйлийн төрөл Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Нийтийн тэмдэглэл Дансны дугаар
Худалдан авсан2011-09-16Эрдэм шинжилгээний фонд2011-09-16 Ном17924-3-1 Эрдэм шинжилгээний фонд905.00 112327