Основы гидрогеологии (Бичлэгийн дугаар. 25709)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00570 a2200193 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.326
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Л-22
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Ланге О.К.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.326/Л-22
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Основы гидрогеологии
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 2
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Изд-во Московского Университета
Хэвлэгдсэн он 1958
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 254
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг гидрогеология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг учебник
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Ангилал Зүйлийн төрөл Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Дансны дугаар
Худалдан авсан2011-09-16Эрдэм шинжилгээний фонд2011-09-16 Ном17889-3-1 Эрдэм шинжилгээний фонд387.00112421
Худалдан авсан2011-09-16Эрдэм шинжилгээний фонд2011-09-16 Ном17889-3-2 Эрдэм шинжилгээний фонд387.00112422
Худалдан авсан2011-09-16Эрдэм шинжилгээний фонд2011-09-16 Ном17889-3-3 Эрдэм шинжилгээний фонд387.00112423