Грунтоведение./ (Бичлэгийн дугаар. 25632)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00697 a2200205 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.3
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Г-90
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.3/Г-90
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Грунтоведение./
Оролцогчдын тухай мэдээ Редактор Сергеева Е.М.;
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Изд-во Московского Университета
Хэвлэгдсэн он 1983
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 388
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг грунтоведение
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг учебник
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг зарубежных социалистических стран
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг учебник
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг ционное право
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Ангилал Зүйлийн төрөл Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Нийтийн тэмдэглэл Дансны дугаар
Худалдан авсан2011-09-16Эрдэм шинжилгээний фонд2011-09-16 Ном17820-3-1 Эрдэм шинжилгээний фонд550.00 112279