Физическая география частей света (Бичлэгийн дугаар. 25597)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00939 a2200301 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20180821122545.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.89(0)
Зохиогчийн гурван тэмдэгт В-58
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Власова Т.В
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.89(0) В-58
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Физическая география частей света
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред Т.В.Фищева
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар М
Хэвлэлийн газар Просвещение
Хэвлэгдсэн он 1966
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 639
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б-2247, 2248,10974. БУУТ 834.
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Орос хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг география
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг страноведение
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физическая география
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг учебник
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Евроазия
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Зарубежная Азия
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Африка
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Северная Америка
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Южная Америка
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Ангилал Зүйлийн төрөл Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Хуучин сургууль Дансны дугаар
 2011-09-16Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-09-16 Ном17786-1-1 Байгалийн ухааны уншлагын танхим1190.00 19834
Худалдан авсан2011-09-16Эрдэм шинжилгээний фонд2011-09-16 Ном17786-3-1 Эрдэм шинжилгээний фонд1190.00 112247
Худалдан авсан2011-09-16Эрдэм шинжилгээний фонд2011-09-16 Ном17786-3-2 Эрдэм шинжилгээний фонд1190.00 112248
Шилжүүлэг2017-11-22Эрдэм шинжилгээний фонд2017-11-22 Ном2017-44288 Эрдэм шинжилгээний фонд1200.00БУС (ГГС) Орос1110974