Основы мерзлотного прогноза при инженерно-геологических исследованиях/ (Бичлэгийн дугаар. 25514)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00871 a2200229 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.3
Зохиогчийн гурван тэмдэгт О-75
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Кудрявцев.В.А
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.3/О-75
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Основы мерзлотного прогноза при инженерно-геологических исследованиях/
Оролцогчдын тухай мэдээ Редактор Кудрявцева.В.А;
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Московского университет
Хэвлэгдсэн он 1974
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 430
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг учебник
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг мерзлотоведение
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геологические исследование
700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Гарагуля.К.А
700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Кондратьева.В.Г
700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Меламед.В.Г