Экономическая география зарубежных социалистических стран Европы (Бичлэгийн дугаар. 24784)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00785 a2200217 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20180903161414.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 65.04
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Э-40
Нэмэлт тусгалт Бусад
Мэдлэгийн ялгаа 65 - Эдийн засаг
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 65.04 Э-40
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Экономическая география зарубежных социалистических стран Европы
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. И.М.Маергойза
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар М
Хэвлэлийн газар Изд-во Московского Университета
Хэвлэгдсэн он 1971
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 315
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б-1036, 1037, 11037
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Орос хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг экономическая география
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг европа
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг зарубежный социалистический стран
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном