Начертательная геометрия (Бичлэгийн дугаар. 24750)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00591 a2200193 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.151.3
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Б-50
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Бубенников А.В.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.151.3/Б-50
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Начертательная геометрия
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Высшая школа
Хэвлэгдсэн он 1965
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 366
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг геометрия
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг начертательная геометрия
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг учебник
700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Громов М.Я.