Большая советская энциклопедия: Том 44. Ужи-Фидель (Бичлэгийн дугаар. 24271)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00559 a2200169 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 rus d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 92
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Б-79
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 92/Б-79
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Большая советская энциклопедия: Том 44. Ужи-Фидель
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 2
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Орос
Хэвлэлийн газар Большая советская энциклопедия
Хэвлэгдсэн он 1951
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 661
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг энциклопедия
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг справочник
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг словарь