Соёл иргэншлийн үүсэл: Бид хэн бэ? (Бичлэгийн дугаар. 21736)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01146 a2200313 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220113113234.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2009 mp 000 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 5953309759
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 28.71
Зохиогчийн гурван тэмдэгт К 29
Нэмэлт тусгалт Бусад
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Катюхин И
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 28.71 К 29
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Соёл иргэншлийн үүсэл: Бид хэн бэ?
Оролцогчдын тухай мэдээ Орч. Б.Батаа
Бага гарчгийн мэдээ Хаанаас ирсэн бэ?
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 2009
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 381
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 19350-19351; БУУТ 18690-18693, 24254
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дэлхий судлал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг мөстөлт
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дэлхийн хөгжил
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сансар судлал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дэлхийн үүсэл
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг үлэг гүрвэл
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дулаарал
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг тайлагдаагүй нууцс
-- сөнөөгдсөн гараг
-- гаргийг устгахад бэлтгэсэн нь
-- нүүн ирэгсэд
-- анхны усан галав
-- мөстөлт үүсэж эхэлсэн нь
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном