Текст томруулах:    
Атомын физик (Бичлэгийн дугаар. 21541)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01261 a2200289 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220118115339.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2008 mp 000 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 9789992964154
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.383я73
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Б 21
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Балашов В.В
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.383я73 Б 21
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Атомын физик
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Х.Цоохүү
Бага гарчгийн мэдээ Сурах бичиг
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Бит пресс
Хэвлэгдсэн он 2008
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 311
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 13491-13495; БУУТ 18266-18275, 18359-18383, 25446-25450, 27471-27520
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг атомын физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг квант механик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурах бичиг
700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус О.Лхагва, Л.Эрдэнэтуяа
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг гэрлийн ширхэглэг чанар
-- атомын спектрийн туршлагын зүй тогтол
-- атомын цөмт загвар
-- борын зэрэмдэг квант онол
-- микроертөнц дэх материйн хоёрдмол төрх
-- долгион функц,Шредингерийн тэгшитгэл
-- нэг электронт атом
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Ангилал Checked out Зүйлийн төрөл Withdrawn status Үнэ Хуучин сургууль Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Total Renewals Date last checked out Нийт уншлаганд гарсан тоо Баркод Одоогийн байршил Дансны дугаар
2022-05-30Байгалийн ухааны ГНОФ2017-08-29  Ном 3740.00БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг12022-05-26262017-33371Байгалийн ухааны ГНОФ555406
2019-12-24Байгалийн ухааны ГНОФ2017-08-29  Ном 3740.00БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2019-12-19132017-33372Байгалийн ухааны ГНОФ555407
2019-12-27Байгалийн ухааны ГНОФ2017-08-29  Ном 3740.00БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2019-12-2472017-33373Байгалийн ухааны ГНОФ555408
2022-05-26Байгалийн ухааны ГНОФ2017-08-29  Ном 3740.00БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг12022-05-2662017-33374Байгалийн ухааны ГНОФ555409
2022-05-26Байгалийн ухааны ГНОФ2017-08-29  Ном 3740.00БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2022-05-2522017-33375Байгалийн ухааны ГНОФ555410
2022-05-27Байгалийн ухааны ГНОФ2017-08-29  Ном 3740.00БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2022-05-2532017-33376Байгалийн ухааны ГНОФ555411
2022-05-26Байгалийн ухааны ГНОФ2017-08-29  Ном 3740.00БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2022-05-2322017-33377Байгалийн ухааны ГНОФ555412
2022-05-26Байгалийн ухааны ГНОФ2017-08-29  Ном 3740.00БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2022-05-2312017-33378Байгалийн ухааны ГНОФ555413
2022-05-24Байгалийн ухааны ГНОФ2017-08-29  Ном 3740.00БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2022-05-1942017-33379Байгалийн ухааны ГНОФ555414
2022-10-12Байгалийн ухааны ГНОФ2017-08-29  Ном 3740.00БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2022-10-0762017-33380Байгалийн ухааны ГНОФ555415
2022-05-26Байгалийн ухааны ГНОФ2017-08-29  Ном 3740.00БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2022-05-2622017-33381Байгалийн ухааны ГНОФ555416
2022-05-26Байгалийн ухааны ГНОФ2017-08-29  Ном 3740.00БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2022-05-2642017-33382Байгалийн ухааны ГНОФ555417
2022-05-19Байгалийн ухааны ГНОФ2017-08-29  Ном 3740.00БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг12022-05-1632017-33383Байгалийн ухааны ГНОФ555418
2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2017-08-29  Ном 3740.00БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-33384Байгалийн ухааны ГНОФ555419
2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2017-08-29  Ном 3740.00БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-33385Байгалийн ухааны ГНОФ555420
2022-10-20Байгалийн ухааны ГНОФ2017-08-29  Ном 3740.00БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2022-10-1412017-33386Байгалийн ухааны ГНОФ555421
2022-05-02Байгалийн ухааны ГНОФ2017-08-29  Ном 3740.00БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2022-04-2812017-33387Байгалийн ухааны ГНОФ555422
2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2017-08-29  Ном 3740.00БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-33388Байгалийн ухааны ГНОФ555423
2022-11-30Байгалийн ухааны ГНОФ2017-08-29  Ном 3740.00БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2022-11-2912017-33389Байгалийн ухааны ГНОФ555424
2019-04-16Байгалийн ухааны ГНОФ2017-08-29  Ном 3740.00БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2019-04-1212017-33390Байгалийн ухааны ГНОФ555425
2019-09-24Байгалийн ухааны ГНОФ2017-10-31  Ном 15000.00БУС (ББС) МонголШилжүүлэг 2019-09-1922017-41793Байгалийн ухааны ГНОФ556911
2019-09-19Байгалийн ухааны ГНОФ2017-10-31  Ном 15000.00БУС (ББС) МонголШилжүүлэг 2019-09-1712017-41794Байгалийн ухааны ГНОФ556912
2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2017-10-31  Ном 15000.00БУС (ББС) МонголШилжүүлэг   2017-41795Байгалийн ухааны ГНОФ556913
2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2017-10-31  Ном 15000.00БУС (ББС) МонголШилжүүлэг   2017-41796Байгалийн ухааны ГНОФ556914
2022-05-12Байгалийн ухааны ГНОФ2017-10-31  Ном 15000.00БУС (ББС) МонголШилжүүлэг 2022-05-1222017-41797Байгалийн ухааны ГНОФ556915
2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2017-10-31  Ном 15000.00БУС (ББС) МонголШилжүүлэг   2017-41798Байгалийн ухааны ГНОФ556916
2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2017-10-31  Ном 15000.00БУС (ББС) МонголШилжүүлэг   2017-41799Байгалийн ухааны ГНОФ556917
2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2017-10-31  Ном 15000.00БУС (ББС) МонголШилжүүлэг   2017-41800Байгалийн ухааны ГНОФ556918
2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2017-10-31  Ном 15000.00БУС (ББС) МонголШилжүүлэг   2017-41801Байгалийн ухааны ГНОФ556919
2019-10-28Байгалийн ухааны ГНОФ2017-10-31  Ном 15000.00БУС (ББС) МонголШилжүүлэг 2019-10-2442017-41802Байгалийн ухааны ГНОФ556920
2016-12-22Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Бэлэг, хандив 2016-12-221683417-1-1Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018266
2016-05-05Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Бэлэг, хандив 2016-05-051783417-1-2Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018267
2014-03-14Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Бэлэг, хандив 2014-03-14683417-1-3Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018268
2016-11-22Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Бэлэг, хандив 2016-11-222383417-1-4Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018269
2013-10-24Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Бэлэг, хандив 2013-10-24383417-1-5Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018270
2017-11-09Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Бэлэг, хандив 2017-11-092683417-1-6Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018271
2017-04-04Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Бэлэг, хандив 2017-04-042283417-1-7Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018272
2017-12-11Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Бэлэг, хандив 2017-12-114283417-1-8Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018273
2013-12-20Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Бэлэг, хандив 2013-12-20483417-1-9Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018274
2017-05-24Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Бэлэг, хандив 2017-05-243183417-1-10Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018275
2017-05-08Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан 2017-05-083083417-1-11Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018359
2016-05-17Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан 2016-05-172783417-1-12Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018360
2017-03-14Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан 2017-03-144183417-1-13Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018361
2017-05-09Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан 2017-05-095483417-1-14Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018362
2015-10-15Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан 2015-10-154583417-1-15Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018363
2016-11-02Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан 2016-11-024783417-1-16Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018364
2013-12-20Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан 2013-12-20483417-1-17Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018365
2017-12-02Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан 2017-12-021783417-1-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018366
2017-12-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан 2017-12-254383417-1-19Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018367
2016-10-24Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан 2016-10-241483417-1-20Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018368
2013-10-07Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан 2013-10-07883417-1-21Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018369
2016-10-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан 2016-10-254683417-1-22Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018370
2018-01-02Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан 2018-01-022483417-1-23Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018371
2016-04-04Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан 2016-04-044583417-1-24Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018372
2016-03-07Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан 2016-03-074183417-1-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018373
2015-12-04Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан 2015-12-042583417-1-26Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018374
2015-12-16Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан 2015-12-161483417-1-27Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018375
2019-05-24Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан 2019-05-244883417-1-28Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018376
2019-10-26Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан 2019-10-262683417-1-29Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018377
2019-05-07Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан 2019-05-074083417-1-30Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018378
2019-05-23Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан 2019-05-233983417-1-31Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018379
2018-12-20Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан 2018-12-201583417-1-32Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018380
2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан   83417-1-33Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018381
2016-10-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан 2016-10-252583417-1-34Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018382
2016-09-19Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 15000 Худалдан авсан 2016-09-193283417-1-35Байгалийн ухааны уншлагын танхим8018383
2022-05-26Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-08  Ном 15000БУС (ХХИС) МонголШилжүүлэг 2022-05-2622017-20028Байгалийн ухааны уншлагын танхим8025446
2019-11-11Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-08  Ном 15000БУС (ХХИС) МонголШилжүүлэг 2019-11-1152017-20029Байгалийн ухааны уншлагын танхим8025447
2019-04-09Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-08  Ном 15000БУС (ХХИС) МонголШилжүүлэг 2018-11-2722017-20030Байгалийн ухааны уншлагын танхим8025448
2022-05-21Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-08  Ном 15000БУС (ХХИС) МонголШилжүүлэг 2022-05-2132017-20031Байгалийн ухааны уншлагын танхим8025449
2018-12-01Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-08  Ном 15000БУС (ХХИС) МонголШилжүүлэг 2018-12-0142017-20032Байгалийн ухааны уншлагын танхим8025450
2017-08-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31309Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027491
2017-08-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31310Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027492
2017-08-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31311Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027493
2017-08-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31312Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027494
2017-11-14Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2017-11-1422017-31313Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027495
2019-12-23Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2019-12-2252017-31314Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027496
2018-02-28Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2018-02-2822017-31315Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027497
2018-02-09Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2018-02-0922017-31316Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027498
2019-11-15Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг 2019-11-1572017-31317Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027499
2017-08-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31318Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027500
2017-08-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31319Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027501
2017-08-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31320Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027502
2017-08-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31321Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027503
2017-08-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31322Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027504
2017-08-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31323Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027505
2017-08-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31324Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027506
2017-08-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31325Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027507
2017-08-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31326Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027508
2017-08-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31372Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027487
2017-08-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31373Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027488
2017-08-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31374Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027489
2017-08-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31375Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027490
2017-08-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31378Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027509
2017-08-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31379Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027510
2017-08-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2017-08-25  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31380Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027511
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31338Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027471
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31339Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027472
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31340Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027473
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31341Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027474
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31342Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027475
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31343Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027476
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31344Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027477
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31345Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027478
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31346Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027479
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31347Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027480
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31348Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027481
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31349Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027482
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31350Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027483
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31351Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027484
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31352Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027485
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31353Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027486
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31356Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027512
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31357Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027513
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31358Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027514
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31359Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027515
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31360Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027516
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31361Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027517
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31362Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027518
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31363Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027519
2022-01-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2022-01-18  Ном 3740БУС (ФЭС) МонголШилжүүлэг   2017-31364Байгалийн ухааны уншлагын танхим8027520
2022-09-27Эрдэм шинжилгээний фонд2021-09-15  Ном 15000 Худалдан авсан 2022-09-19583417-3-1Эрдэм шинжилгээний фонд2013491
2022-09-01Эрдэм шинжилгээний фонд2021-09-15 2022-09-08Ном 15000 Худалдан авсан 2022-09-01183417-3-2Эрдэм шинжилгээний фонд2013492
2011-06-30Эрдэм шинжилгээний фонд2021-09-15  Ном 15000 Худалдан авсан   83417-3-3Эрдэм шинжилгээний фонд2013493
2011-06-30Эрдэм шинжилгээний фонд2021-09-15  Ном 15000 Худалдан авсан   83417-3-4Эрдэм шинжилгээний фонд2013494
2011-06-30Эрдэм шинжилгээний фонд2021-09-15  Ном 15000 Худалдан авсан   83417-3-5Эрдэм шинжилгээний фонд2013495