Международные экономические отношения (Бичлэгийн дугаар. 18543)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01253 a2200397 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20240131172927.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1999 ru 000 ||rus d
020 ## - ISBN
ISBN 5-238-00089-8
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 65.5я73
Зохиогчийн гурван тэмдэгт М 43
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
Мэдлэгийн ялгаа 65 - Эдийн засаг
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 65.5я73 М 43
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Международные экономические отношения
Бага гарчгийн мэдээ Учебник
Оролцогчдын тухай мэдээ Под редакцией Е.Ф.Жукова
246 15 - ЗЭРЭГЦЭЭ ГАРЧИГ
Зэрэгцээ гарчиг International economic relations
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Москва
Хэвлэлийн газар Юнити
Хэвлэгдсэн он 1999
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 485
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ОУХНУС 327-329
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Орос хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг экономика
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг экономика торговли
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг внешняя торговля
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг учебник
700 ## - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Жуков Е.Ф
700 ## - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Капаева Т.И
700 ## - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Литвиненко Л.Т
700 ## - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Максимова Л.М
700 ## - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Маркова О.М
700 ## - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Нишатов Н.П
700 ## - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Носкова И.Я
700 ## - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Сидоров В.Н
700 ## - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Стародубцева Е.Б
700 ## - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Удалищев Д.П
700 ## - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Шевяков Ю.В
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Ангилал Зүйлийн төрөл Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Дансны дугаар
Худалдан авсан2011-06-30Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль2011-06-30 Ном64965-11-1 Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль1520084327
Худалдан авсан2011-06-30Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль2011-06-30 Ном64965-11-2 Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль1520084328
Худалдан авсан2011-06-30Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль2011-06-30 Ном64965-11-3 Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль1520084329