Эгзэгтэй нас (Бичлэгийн дугаар. 18491)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00717 a2200241 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20210415115505.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1983 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 74.213
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Л 64
Нэмэлт тусгалт Бусад
Мэдлэгийн ялгаа 74 - Боловсрол
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Лиханов А
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 74.213 Л 64
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Эгзэгтэй нас
Оролцогчдын тухай мэдээ Орч. Б.Буянцог
-- Ред. Ж.Чимид
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар УХГ
Хэвлэгдсэн он 1983
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 116
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б-5578-5579, 6095
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурган хүмүүжүүлэх зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурагчдын хүмүүжил
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг шилжилтийн насны хүмүүжил
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном