Хүнээр хүн хийх Монгол ухааны сурвалж (Бичлэгийн дугаар. 17983)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00762 a2200241 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20210401141255.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1991 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 74.00(1)
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Э 73
Нэмэлт тусгалт Бусад
Мэдлэгийн ялгаа 74 - Боловсрол
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Эрдэнэ-Очир Г
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 74.00(1) Э 73
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Хүнээр хүн хийх Монгол ухааны сурвалж
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Ш.Шагдар
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Армийн хэвлэх
Хэвлэгдсэн он 1991
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 173
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б-8225-8227
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурган хүмүүжүүлэх зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Монгол ухаан
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Монгол сурган хүмүүжүүлэх ухаан
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном