Сэтгэл судлал (Бичлэгийн дугаар. 16397)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00975 a2200277 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220414091142.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2006 mp 000 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 999298564x
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 88
Зохиогчийн гурван тэмдэгт М 98
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
Мэдлэгийн ялгаа 88 - Сэтгэл судлал
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Мягмар О
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 88 М 98
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Сэтгэл судлал
Ботийн нэр Дэвт. 1
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Ган принт
Хэвлэгдсэн он 2006
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 92
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 12536-12538, НХУУТ 36446-36452
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сэтгэл судлал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг багшийн сэтгэл судлал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сурган хүмүүжүүлэх зүй
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг багш сурагчдын харилцаа
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хүн бүхэнд хүртээмжтэй хялбар ойлголтууд
-- Сэтгэл судлалын практик хичээлийн үлгэрчилсэн удирдамж
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном