Шилдэг өргүүд (Бичлэгийн дугаар. 15822)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00721 a2200265 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20210330154655.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1972 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 75.581
Зохиогчийн гурван тэмдэгт З-14
Нэмэлт тусгалт Бусад
Мэдлэгийн ялгаа 75 - Биеийн тамир, спорт
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Загдрагчаа М.
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 75.581 З-14
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Шилдэг өргүүд
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Н.Намжил
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 2-р дэвтэр
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар УХГ
Хэвлэгдсэн он 1972
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 71
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б-4178-4179
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг биеийн тамирын спорт
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг шатар
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг шилдэг өргүүд
700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Жигжидсүрэн П.
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном