Дэлхий судлал (Бичлэгийн дугаар. 12873)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00839 a2200265 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20230321160726.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1999 mp | 00| 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 9992950692
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 26.89(1)
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Д 89
Нэмэлт тусгалт Бусад
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.89(1) Д 89
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Дэлхий судлал
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. А.Бямба
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 1999
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 66
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 10937-10939, БУУТ 11498-11504, 30618-30633, ГНОФ 6376-6379
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дэлхий судлал
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг орчлон ертөнц
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дэлхийн ачаар
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дэлхийн ус
700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус О.Алтансүх, А.Бямба, Д.Одончимэг, Я.Оюунчулуун, Ц.Туяацацрал
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном