Соёлын мянган дурсгал (Бичлэгийн дугаар. 12746)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00796 a2200277 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220413121205.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2005 mp 000 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 9992956143
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 66.61(1)2+71.0
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Э 66
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
Мэдлэгийн ялгаа 66 - Улс төр
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Энхбаяр Н
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 66.61(1)2+71.0 Э 66
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Соёлын мянган дурсгал
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. До.Чулуунбаатар
Ботийн дугаар Б.YIII
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Солонгос
Хэвлэгдсэн он 2005
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 248
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 11944, 11945, НХУУТ 33857, 34053
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг улс төр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг өгүүлэл
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг нийтлэл
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг ярилцлага
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сэтгүүл зүй
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном