Macroeconomics (Бичлэгийн дугаар. 127008)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 02437nam a22005537a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220905143807.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 220829b2021 us ||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - ISBN
ISBN 978-1-260-59750-9
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
ББК ангилал 65.012.2
Мэдлэгийн ялгаа 65 - Эдийн засаг
Зохиогчийн гурван тэмдэгт M 12
100 ## - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр McConnell C.R
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 65.012.2 M 12
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Macroeconomics
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 22 ed
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар NY
Хэвлэлийн газар McGraw-Hill
Хэвлэгдсэн он 2021
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 475
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ГФ 20472
505 ## - Агуулгын тэмдэглэгээ
Агуулгын тэмдэглэгээ Optimize your outcomes. With McConnell/Brue/Flynn, improving outcomes has never been simpler. If given the chance to work harder or smarter, which would you choose? This product’s modern approach makes learning and applying economics easier for instructors and students alike. From real-life examples to cutting-edge learning resources, McConnell offers a student-centered learning environment that presents the subject matter in new and engaging ways. For instructors, a fully supportive teaching package does the heavy lifting so you can focus on what you love.
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Англи хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг economy
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг macro-economy
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг social reproduction
700 ## - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Stanley L.B., Sean M.F
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Limits, Alternatives, and Choices
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг The Market System and the Circular Flow
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Demand, Supply, and Market Equilibrium
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Market Failures Caused by Externalities & Asymmetric Information
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Public Goods, Public Choice, and Government Failure
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг An Introduction to Macroeconomics
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Measuring Domestic Output and National Income
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Economic Growth
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Business Cycles, Unemployment, and Inflation
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Basic Macroeconomic Relationships
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг The Aggregate Expenditures Model
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Aggregate Demand and Aggregate Supply
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Fiscal Policy, Deficits, and Debt
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Money, Banking, and Financial Institutions
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Money Creation
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Interest Rates and Monetary Policy
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Financial Economics
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Extending the Analysis of Aggregate Supply
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Current Issues in Macro Theory and Policy
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг International Trade
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг The Balance of Payments, Exchange Rates, and Trade Deficits
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг The Economics of Developing Countries
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Ангилал Зүйлийн төрөл Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Нийтийн тэмдэглэл Дансны дугаар
Худалдан авсан2022-08-29Гадаад фонд2023-07-06 Ном2022-10724 Гадаад фонд344000Гадаад номын уншлагын танхим6020472