Сонгууль ба Энхбаяр (Бичлэгийн дугаар. 12688)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00707 a2200265 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220412115707.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2005 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 67.99(1)05
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Г 21
Нэмэлт тусгалт Баримт бичгийн эмхэтгэл
Мэдлэгийн ялгаа 67 - Төр эрх, хууль
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Ганчимэг Б
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 67.99(1)05 Г 21
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Сонгууль ба Энхбаяр
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 2005
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 76
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар НХУУТ 33786
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг улс төр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг сонгууль
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Монгол улсын сонгууль
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг ерөнхийлөгч Энхбаяр Н
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг ярилцлага
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном