Vertebrates (Бичлэгийн дугаар. 126743)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01422nam a22005057a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220708100101.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 220706b2019 nyu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - ISBN
ISBN 9781259700910
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
ББК ангилал 28.693.3
Зохиогчийн гурван тэмдэгт K 21
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 ## - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Kardong K.V
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 28.693.3 K 21
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Vertebrates
Бага гарчгийн мэдээ Comparative anatomy, function, evolution
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 9th ed.
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар NY
Хэвлэлийн газар McGraw-Hill Education
Хэвлэгдсэн он 2019
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 790
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ГФ 20456
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Англи хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг biology
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг zoology
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Vertebrate
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг vertebrate zoology
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг textbook
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг 1 Introduction
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг 2 Origin of Chordates
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг 3 The Vertebrate Story
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг 4 Biological Design
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг 5 Life History
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг 6 Integument
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг 7 Skeletal System: The Skull
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг 8 Skeletal System: The Axial Skeleton
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг 9 Skeletal System: The Appendicular Skeleton
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг 10 The Muscular System
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг 11 The Respiratory System
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг 12 The Circulatory System
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг 13 The Digestive System
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг 14 The Urogenital System
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг 15 The Endocrine System
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг 16 The Nervous System
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг 17 Sensory Organs
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг 18 Conclusions
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном