Хотын экономикс (Бичлэгийн дугаар. 126501)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 04404nam a22005657a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20220905131038.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 220704b2020 mp ||||| |||| 00| 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 978-9919-20-644-4
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Баримт бичгийн эмхэтгэл
ББК ангилал 65.01
Зохиогчийн гурван тэмдэгт С 715
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 ## - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Сулливан А.О
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 65.01 С 715
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Хотын экономикс
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Ц.Даваадорж
-- Англи хэлнээс хөрв. А.Ариунболд, Д.Мөнхбат, П.Туул, А.Лхагвасүрэн, М.Номин-Эрдэнэ, М.Ганди
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 8 дахь хэвл
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр
Хэвлэгдсэн он 2020
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 492
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар БС 11478-11482, ЭШФ Т 25713-25714, НХУУТ 77325-77327
505 ## - Агуулгын тэмдэглэгээ
Агуулгын тэмдэглэгээ Энэ ном та бүхэнд дэлхийн хотуудын түүх, тэдгээрийн хөгжлийн зүй тогтол, хотын эдийн засгийн суурь үндэс болох таван аксиомтай танилцах боломжийг олгох ба байршлын сонголт хийх эдийн засгийн загварын суурь ойлголт, хотын эдийн засгийн онол, арга зүйн талаар цэгцтэй ойлголтыг өгч, хот хэмээх их айлыг онолын үүднээс судлан ойлгож, цаашид хоттой холбоотой төр засгийн хүрээнд бодлогын шийдвэр гаргагчид, эрдэмтэд судлаачид болон бизнесийн салбарынхан, оюутан, сонирхон уншигч иргэд, хэн бүхэнд үр өгөөжөө өгч зохих хувь нэмэр оруулах болно.
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг эдийн засаг
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг улс төр эдийн засгийн ухаан
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг экономикс
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Нэгдүгээр бүлэг. Удиртгал болон Хотын экономиксийн аксиомууд
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Нэгдүгээр хэсэг: Хотын хөгжил дахь зах зээлийн хүч
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хоёрдугаар бүлэг. Хотууд яагаад оршин тогтдог вэ?
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Гуравдугаар бүлэг. Пүүсүүд яагаад кластер бий болгодог вэ?
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дөрөвдүгээр бүлэг. Хотын хэмжээ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Тавдугаар бүлэг. Хотын өсөлт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хоёрдугаар хэсэг: Газрын түрээс болон газар ашиглалтын хэв маяг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Зургаадугаар бүлэг. Хотын газрын түрээс
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Долоодугаар бүлэг. Газар ашиглалтын хэв маяг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Наймдугаар бүлэг. Хөршийн сонголт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Есдүгээр бүлэг. Бүсчлэн ба өсөлтийн хяналт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Гуравдугаар хэсэг. Хотын тээвэр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Аравдугаар бүлэг. Авто машин ба хурдны зам
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Арваннэгдүгээр бүлэг. Хотын дамжин зорчих тээвэр
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Дөрөвдүгээр хэсэг: Хот дахь боловсрол болон гэмт хэрэг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Арванхоёрдугаар бүлэг. Боловсрол
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Арвангуравдугаар бүлэг. Гэмт хэрэг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Тавдугаар хэсэг: Орон сууц
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Арвандөрөвдүгээр бүлэг. Орон сууц яагаад ялгаатай байдаг вэ?
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Арвантавдугаар бүлэг. Орон сууцны бодлого
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Зургаадугаар хэсэг: Орон нутгийн засаг захиргаа
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Арванзургаадугаар бүлэг. Орон нутгийн засаг захиргааны үүрэг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Арвандолоодугаар бүлэг. Орон нутгийн засаг захиргааны орлого
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хавсралт: Микро эдийн засгийн арга хэрэгслүүд
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном