Advanced Grammar in Use (Бичлэгийн дугаар. 12216)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00454 a2200181 4500
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s9999 xx 000 0 mon d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 81.2Eng
Зохиогчийн гурван тэмдэгт H-43
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Hewings M
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 81.2Eng/H-43
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Advanced Grammar in Use
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS
Хэвлэгдсэн он 2005
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 340
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Language
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг english language
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг grammar in Use
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг english grammar
Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Date last checked out Checked out Зүйлийн төрөл Нийт уншлаганд гарсан тоо Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Дансны дугаар
2021-11-23Гадаад фонд2011-06-302021-11-23 Ном320569-4-1 Гадаад фонд3500.009313
2021-11-23Гадаад фонд2011-06-302021-11-23 Ном120569-4-2 Гадаад фонд3500.009314
2011-06-30Гадаад фонд2011-06-30  Ном 20569-4-3 Гадаад фонд3500.009315
2011-06-30Гадаад фонд2011-06-30  Ном 20569-4-4 Гадаад фонд3500.009316
2011-06-30Гадаад фонд2011-06-30  Ном 20569-4-5 Гадаад фонд3500.009317
2011-06-30Гадаад фонд2011-06-30  Ном 20569-4-7 Гадаад фонд3500.009319
2015-03-18Гадаад фонд2011-06-302015-03-18 Ном120569-4-8 Гадаад фонд3500.009320
2011-06-30Гадаад фонд2011-06-30  Ном 20569-4-9 Гадаад фонд3500.009321
2011-06-30Гадаад фонд2011-06-30  Ном 20569-4-10 Гадаад фонд3500.009322
2023-07-07Гадаад фонд2011-06-302023-07-072023-07-31Ном420569-4-6 Эрдэм шинжилгээний фонд3500.009318