Анатомия кролика (Бичлэгийн дугаар. 108134)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00823nam a22002897a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20180827124925.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 150825b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
ББК ангилал 28.66
Зохиогчийн гурван тэмдэгт А-64
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 28.66 А-64
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Анатомия кролика
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар М
Хэвлэлийн газар Советская наука
Хэвлэгдсэн он 1957
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 308
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ С-87292
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Орос хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг зоология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг млекопитающия
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг морфология
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг гистология
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Скелет
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Мускулатура
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Мочевой аппарат
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Топография внутренностей
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Органы чувств
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном