Эстетика (Бичлэгийн дугаар. 107644)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01339nam a22003737a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20240215134255.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 150706s1998 r ||||| |||| 000 | rus d
020 ## - ISBN
ISBN 5-88860-026-1
-- 5-88860-051-2
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Сурах бичиг
ББК ангилал 87.8я73
Зохиогчийн гурван тэмдэгт А 18
Мэдлэгийн ялгаа 87 - Гүн ухаан
100 ## - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Авдеев В.И
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 87.8я73 А 18
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Эстетика
Оролцогчдын тухай мэдээ Под ред. А.А.Радугин
Бага гарчгийн мэдээ Учебное пособие
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Москва
Хэвлэлийн газар Центр
Хэвлэгдсэн он 1998
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 236
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ С-85610-85611, ОУХНУС 466
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Орос хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг философия
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг эстетика
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг феномен античного мифа
700 ## - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Курочкина Л.Я
700 ## - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Куценко В.А
700 ## - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Пархоменко И.Т
700 ## - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Радугин А.А
700 ## - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Титов С.Н
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Эстетика как наука
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Основные этапы развития западноевропейской эстетической мысли
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг История русской эстетики
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Категории эстетики
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Эстетическое сознание и его структура
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном