Атомын физикийн семинарын хичээлийн зөвлөмж (Бичлэгийн дугаар. 10559)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00729 a2200265 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20211206150306.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s1989 mp 000 0 mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.38
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Л 87
Нэмэлт тусгалт Сургалтын гарын авлага
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Лхагва О
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.38 Л 87
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Атомын физикийн семинарын хичээлийн зөвлөмж
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 1989
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 66
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар БУУТ 5364-5412
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг атом
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг атомын физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физикийн семинар
700 1# - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Б.Жадамба, Х.Цоохүү
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Date last checked out Ангилал Зүйлийн төрөл Нийт уншлаганд гарсан тоо Баркод Салбар сургуулийн ном Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Дансны дугаар
Худалдан авсан2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-30  Ном 11608-1-2БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ1390805365
Худалдан авсан2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-302014-03-04 Ном111608-1-4БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ1390805367
Худалдан авсан2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-30  Ном 11608-1-5БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ1390805368
Худалдан авсан2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-30  Ном 11608-1-7БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ1390805370
Худалдан авсан2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-302017-12-20 Ном111608-1-22БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ1390805385
Худалдан авсан2023-09-22Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-302023-09-19 Ном211608-1-30БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ1390805393
Худалдан авсан2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-30  Ном 11608-1-31БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ1390805394
Худалдан авсан2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-30  Ном 11608-1-35БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ1390805398
Худалдан авсан2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-302011-12-05 Ном111608-1-40БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ1390805403
Худалдан авсан2023-11-15Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-302023-11-10 Ном111608-1-42БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ1390805405
Худалдан авсан2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-30  Ном 11608-1-44БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ1390805407
Худалдан авсан2019-01-11Байгалийн ухааны ГНОФ2011-06-30  Ном 11608-1-45БУГНОФ Байгалийн ухааны ГНОФ1390805408
Худалдан авсан2018-03-26Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302018-03-26 Ном411608-1-1  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805364
Худалдан авсан2014-01-03Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302014-01-02 Ном111608-1-3  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805366
Худалдан авсан2014-03-21Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302014-03-20 Ном211608-1-6  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805369
Худалдан авсан2023-03-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302023-03-18 Ном211608-1-8  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805371
Худалдан авсан2023-05-19Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302023-03-18 Ном211608-1-9  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805372
Худалдан авсан2023-03-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302023-03-18 Ном211608-1-10  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805373
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 11608-1-11  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805374
Худалдан авсан2023-03-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302023-03-18 Ном111608-1-12  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805375
Худалдан авсан2023-03-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302023-03-18 Ном111608-1-13  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805376
Худалдан авсан2023-03-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302023-03-18 Ном111608-1-14  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805377
Худалдан авсан2023-03-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302023-03-18 Ном511608-1-15  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805378
Худалдан авсан2023-03-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302023-03-18 Ном111608-1-16  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805379
Худалдан авсан2023-03-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302023-03-18 Ном111608-1-17  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805380
Худалдан авсан2023-03-18Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302023-03-18 Ном111608-1-18  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805381
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302011-12-01 Ном111608-1-19  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805382
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 11608-1-20  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805383
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302011-10-25 Ном111608-1-21  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805384
Худалдан авсан2016-12-12Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302016-03-05 Ном211608-1-23  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805386
Худалдан авсан2016-12-12Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302016-12-12 Ном111608-1-24  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805387
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 11608-1-25  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805388
Худалдан авсан2014-03-13Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302014-03-12 Ном211608-1-26  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805389
Худалдан авсан2014-11-03Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302014-11-01 Ном111608-1-27  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805390
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 11608-1-28  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805391
Худалдан авсан2014-03-27Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302014-03-26 Ном111608-1-29  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805392
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 11608-1-32  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805395
Худалдан авсан2014-03-12Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302014-03-12 Ном411608-1-33  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805396
Худалдан авсан2012-10-12Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302012-10-12 Ном111608-1-34  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805397
Худалдан авсан2014-01-03Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302014-01-02 Ном111608-1-36  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805399
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 11608-1-37  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805400
Худалдан авсан2013-12-27Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-302013-12-27 Ном111608-1-38  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805401
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 11608-1-39  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805402
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 11608-1-41  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805404
Худалдан авсан2011-06-30Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 11608-1-43  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805406
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 11608-1-46  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805409
Худалдан авсан2012-01-25Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 11608-1-47  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805410
Худалдан авсан2011-06-30Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 11608-1-48  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805411
Худалдан авсан2011-06-30Байгалийн ухааны уншлагын танхим2011-06-30  Ном 11608-1-49  Байгалийн ухааны уншлагын танхим1390805412