Ажлын төсөл бичих аргачлал (Бичлэгийн дугаар. 105479)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01360nam a22003617a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20210528201333.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 141107t2004 mp ||||| |||| 00| 0 m d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
ББК ангилал 74.58
Зохиогчийн гурван тэмдэгт П 91
Мэдлэгийн ялгаа 74 - Боловсрол
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Пүрэв Ж
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 74.58 П 91
245 1# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Ажлын төсөл бичих аргачлал
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэгдсэн он 2004
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 19
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б-26208-26210
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг дээд боловсрол
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг гарын авлага
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ажлын төслийн бүтэц, бүрэлдэхүүн хэсэг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ажлын төслийн агуулга ба хэмжээ
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Бүлгийн гарчиг
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ажлын төсөлд ишлэл хийх
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ашигласан ном зүйн жагсаалт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Хавсралт
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Интернетийн материалаас ишлэл хийх
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ажлын төсөл бичих үед анхаарах зүйл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ажлын төслийг хэвлэхэд анхаарах зүйл
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ажлын төсөл бичихэд зөвлөлгөө авах
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Ажлын төслийг үнэлэх шалгуур
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном
Бүрдүүлэлтийн эх үүсвэр Date last seen Үндсэн номын сан Оруулсан огноо Date last checked out Ангилал Нийт уншлаганд гарсан тоо Зүйлийн төрөл Баркод Withdrawn status Одоогийн байршил Үнэ Хуучин сургууль Дансны дугаар
Шилжүүлэг2017-08-25Эрдэм шинжилгээний фонд2017-08-25   Ном2017-31395 Эрдэм шинжилгээний фонд500БУС (ФЭС) Монгол1026208
Шилжүүлэг2017-08-25Эрдэм шинжилгээний фонд2017-08-25   Ном2017-31396 Эрдэм шинжилгээний фонд500БУС (ФЭС) Монгол1026209
Шилжүүлэг2020-02-21Эрдэм шинжилгээний фонд2017-08-252020-02-20 3Ном2017-31397 Эрдэм шинжилгээний фонд500БУС (ФЭС) Монгол1026210