Itanium Architecture for Programmers (Бичлэгийн дугаар. 105455)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01253nam a22003857a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20200422120725.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 141104t2004 cc ||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - ISBN
ISBN 7-302-08486-6
-- 978-7-302-08486-0
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Бусад
ББК ангилал 32.973.26-018.2
Зохиогчийн гурван тэмдэгт E 93
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 ## - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Evans, James S
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 32.973.26-018.2 E 93
245 1# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Itanium Architecture for Programmers
Бага гарчгийн мэдээ Understanding 64-Bit Processors and EPIC Principles
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Beijing
Хэвлэгдсэн он 2004
Хэвлэлийн газар Tsinghua University Press
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 529
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ГФ 18160
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Англи хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг software
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг architecture
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг computer
700 ## - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Trimper, Gregory L
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Architecture and Implementation
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Computer structures and Data Representations
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг The Program Assembler and Debugger
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Itanium Instruction Formats and Addressing
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Comparison, Branches, and Predication
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Logical Operations, Bit-Shifts, and Bytes
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Subrountines, Procedures, and Functions
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Floating-Point Operations
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Input and Output of Text
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Performance Considerations
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном