Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл (Бичлэгийн дугаар. 10498)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00908 a2200265 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20230906144756.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2003 mp 000 | mon d
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.314+72
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Г 23
Нэмэлт тусгалт Эрдэм шинжилгээний ажлын эмхэтгэл
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Ганцог Ц
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.314+72 Г 23
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Г.Очирбат
Ботийн дугаар Дэвт. 1:
Ботийн нэр Квант механик, шугаман бус оптик
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар МУИС-ийн хэвлэх
Хэвлэгдсэн он 2003
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 513
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Т 11448-11449, БС 2522
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг квант механик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг шугаман бус оптик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг лазерийн физик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг эрдэм шинжилгээний бүтэл
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном